Γνωστή από κλαμπ της Αθήνας για συνοδεία με σοβαρούς άντρες

Τα μέλη χρησιμοποιούν το password που τους έχει σταλεί.

Οι αγγελίες "περιστρέφονται" ώστε όλες οι συνοδοί να λαμβάνουν ίση προβολή.