Γνωστή κυρία πρώην δημοσιογράφος ως συνοδός πολυτελείας

Τα μέλη χρησιμοποιούν το password που τους έχει σταλεί.

Οι αγγελίες "περιστρέφονται" ώστε όλες οι συνοδοί να λαμβάνουν ίση προβολή.